Model mismatch


Upload-342.pdf

Model mismatch


Informatie

Titel
Model mismatch
Soort informatie
Hulpmiddel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Motivatie
Doelen VO
Doelgroep
Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs
Hoogbegaafdheid
InformatieBijlagen