Wat is Platform hb Almere?

Welkom op het Het PlatformHB-Almere, dat ontwikkeld is vanuit de rijkssubsidie voor samenwerkingsverbanden gedurende 2019-2023 om het onderwijs aanbod voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Het doel is om de informatieverstrekking en –deling over begaafdheidsgerelateerde onderwerpen voor alle geïnteresseerden in Almere, zoals leerkrachten en docenten, ouders en kinderen, jeugdhulporganisaties te verbeteren. Het Platform is nog maar sinds 22 september 2021 online. We werken nog twee jaar aan het toevoegen van informatie en het opzetten van een levendige community rondom dit thema. Doe je met ons mee? info@platformhb-almere.nl