Getalbegrip


Upload-505.pdf

het getal 100 wordt concreet en vorm gegeven met aandacht voor tientallig stelsel.
Getalbegrip


Informatie

Titel
Getalbegrip
Soort informatie
Leermiddel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Analytisch denken
Doelen VO
Doelgroep
Kleuters,Primair Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen