Pak het onderpresteren slimmer aan

De afdeling Specialisten Begaafdheid organiseert op 1 februari 2022 van 19:30 -21:30 uur een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Pak het onderpresteren slim(mer) aan De spreker is Tania Gevaert.

Korte inhoud van de lezing Onderpresteren wordt gedefinieerd als een kloof tussen de (aangeboren) capaciteiten die iemand bezit en de verwezenlijking daarvan. Of simpel gezegd, iemand zijn of haar talent komt niet tot uiting. (Desmet, 2019; Reis & McCoach, 2000)

Onderpresteren blijkt in de praktijk nog steeds een hardnekkig probleem, dat niet vanzelf over gaat. Het zorgt voor lager gekwalificeerde uitstroom, of zelfs geen diploma. Vanuit een talentontwikkelingsvisie op begaafdheid (m.n., iedereen heeft talenten die ontwikkeld kunnen worden) willen wij aandacht vestigen op het stijgende aantal onderpresterende jongeren. Maar vooral, wij willen jou de tools aanreiken om samen het verschil te maken.

Meer informatie en inschrijven: https://www.lbbo.nl/academie/pak-het-onderpresteren-slimmer-aan
Waar en wanneer?

Titel
Pak het onderpresteren slimmer aan

Datum
2022-02-01

Locatie
online
Waar en wanneer?