Paradigmastrijd: denken over begaafdheid van Eleonoor van Gerven.


Upload-350.pdf

Paradigmastrijd: denken over begaafdheid van Eleonoor van Gerven.


Informatie

Titel
Paradigmastrijd: denken over begaafdheid van Eleonoor van Gerven.
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
Beschrijving van drie verschillende opvattingen (paradigma's) over hoogbegaafdheid.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Zelfinzicht
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Jongeren,Kleuters,Ouders,Primair Onderwijs,Voorschools,Voortgezet Onderwijs
Hoogbegaafdheid
InformatieBijlagen