Over Het Universum (Nobelhorst)


Zorgniveau 1: Uitgangspunt op Het Universum bij het lesgeven aan getalenteerde leerlingen is om leerlingen op de manier te benaderen die past bij het profiel van de leerlingen en bij de vijf sterren van de school. Het vormgeven van onderwijs aan getalenteerde leerlingen begint bij de erkenning dat deze leerlingen net als ieder andere leerling recht hebben op onderwijs op maat, ook als dat betekent dat dit onderwijs afwijkt.

Zorgniveau 2: Veel van onze leerkrachten hebben scholing gevolgd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en als team blijven we de ontwikkelingen volgen. Enkele collega’s hebben zich gespecialiseerd op dit gebied (o.a. middels de training Schaduwtalentenlab). In de klas wordt door de groepsleerkracht het aanbod verrijkt of ge-compact waar dat passend of nodig is voor een leerling.

Zorgniveau 3: We geven vorm aan een pilot voor “pientere kleuters”. Er zijn binnen school plusgroepen “Ruimtevaarders” gevormd voor talentontwikkeling van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Deze worden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.

Enkele leerlingen gaan een dagdeel per week naar het externe Talentenlab.
Over Het Universum (Nobelhorst)


School of Organisatie

Naam
Het Universum (Nobelhorst)
Adres
Max Planckstraat 74-76
Postcode
1341 DA
Plaatsnaam
Almere
Soort school of organisatie
Primair Onderwijs

School of Organisatie