Lezing hoogbegaafdheid en dyslexie

De afdeling Specialisten Begaafdheid organiseert op 9 maart 2022 een online bijeenkomst voor begeleiders in het onderwijs.

Het thema van deze avond is:

Dubbel Bijzonder: begaafd en dyslexie

De spreker is Annemieke Weterings-Helmons

Korte inhoud van de lezing

In deze lezing wordt eerst het concept Dubbel Bijzonder toegelicht. Dubbel Bijzondere leerlingen ervaren elke dag een botsing tussen twee werelden, de wereld van basaal vermogen en de wereld van basaal onvermogen. Dit levert wezenlijk andere onderwijsbehoeften op dan bij onderpresteren en daar zullen we samen over in gesprek gaan. Daarna maken we de overstap naar het deelgebied begaafd en dyslexie. Er zal worden ingegaan op de volgende thema’s:, signaleren, misdiagnoses, domeinen van onderwijsbehoeften, respect voor het onvermogen en STICORDO maatregelen. De op sterkte gebaseerde begeleiding staat hierbij centraal. Ik benader deze thema’s vanuit de theorie en de praktijk. Samen kijken we naar wat haalbaar is in jouw praktijk op het gebied van begeleiden van deze doelgroep dubbel bijzondere leerlingen.

Opbrengst aan het eind van de avond

  • Je weet waarom het moeilijk is om te signaleren of de problemen bij een begaafde leerling veroorzaakt worden door de begaafdheid of door een combinatie van de begaafdheid en een leer- en of ontwikkelingsstoornis.
  • Je weet welke verschillen en overeenkomsten er bestaan tussen een leerling die onderpresteert en een leerling die begaafd is maar ook dyslexie heeft.
  • Je kunt het gedrag van een dubbel bijzondere leerling vanuit meerdere brillen interpreteren waarbij je steeds terugkijkt naar mogelijke oorzaken van concreet waarneembaar gedrag
  • Je kunt de begeleiding van een begaafde leerling met dyslexie vormgeven vanuit de vier domeinen van Trail waarbij je STICORDi maatregelen als leidraad inzet.

Voorkennis:

Voorkennis over begaafdheid en voorkennis over dyslexie is gewenst. Ik ga uit van wat een leerkracht in de eigen klas aan deze kennis inzet op zorgniveau 1 en 2. Praktijkervaring met een dubbel bijzondere leerling binnen het domein dyslexie draagt positief bij aan de dialoog tijdens de werkvormen.

Tijd: van 19:30 -21:30 uur

Studiebelasting: 2 uur

Over de spreker

Annemieke Weterings-Helmons MEP is als lerarenopleider gespecialiseerd in begaafdheid en in rekenen. Ze is vanuit haar eigen bedrijf Weterings Onderwijs Op Maat ontwikkelaar en docent aan de post-hbo register opleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen. Daarnaast is ze studiecoach, docent en ontwikkelaar binnen de master EN opleiding van de Fontys Hogeschool OSO.


Inschrijven:

https://www.lbbo.nl/academie/dubbel-bijzonder-begaafd-en-dyslexie
Waar en wanneer?

Titel
Lezing hoogbegaafdheid en dyslexie

Datum
2022-03-09

Locatie
Online
Waar en wanneer?