Motivatie en ontwikkelingsvoorsprong: een gouden combinatie?!

Motivatie en ontwikkelingsvoorsprong: een gouden combinatie?! Spreker Mirjam Veldhoven Inhoud Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden steeds vaker vroeg gesignaleerd en dat is van groot belang. Gezien en gehoord worden betekent dat je behoeften gezien en gehoord worden, je mag er zijn!

De motivatie bij deze groep kinderen om te leren en te ontwikkelen is groot, ze worden ook weleens sponsen genoemd. Toch hapert het soms, de motivatie en betrokkenheid lijkt te ontbreken in de groep of de klas. Wat kan dat verdwijnen of verminderen van motivatie als oorzaak hebben? Welke behoeften hebben deze kinderen? Hoe kun je aan de slag met de Zelf Determinatie Theorie en de omgeving om tegemoet te komen aan deze behoeften en zo de motivatie weer te vergroten?

Opbrengst Wat is ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters- kenmerken, behoeften en signalen Wat zijn belemmerende en stimulerende factoren in de omgeving voor de motivatie van deze jonge kinderen Hoe kan de ZDT ingezet worden en wat kun je in de omgeving aanpassen om de motivatie (weer) te vergroten Praktische tips voor het hele systeem: kind, ouders en professionals Voor wie? Intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren, jonge-kind specialisten, beeldbegeleiders, gedragsspecialisten, specialisten begaafdheid

Programma Deze webinar vindt 15 oktober van 19:30 tot 21:30 uur plaats.

Kosten en inschrijven: https://www.lbbo.nl/academie/motivatie-en-ontwikkelingsvoorsprong-een-gouden-combinatie
Waar en wanneer?

Titel
Motivatie en ontwikkelingsvoorsprong: een gouden combinatie?!

Datum
2024-10-15

Locatie
Online
Waar en wanneer?