Peers 4 Parents ouderavond

Peers4Parents-ouderavonden

Georganiseerd door SWV Passend Onderwijs Almere en het PlatformHB-Almere in het kader van het HB-subsidieproject.

Wil jij graag: • ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind nog beter kunt begrijpen? • handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden? • de communicatie en relatie met je kind, partner en/of omgeving verbeteren? Peers4Parents. Ouders van (hoog)begaafde kinderen ervaren andere uitdagingen in de opvoeding dan de meeste ouders. Begaafde kinderen zijn creatief, denken diep door en hebben een hoog bewustzijn. Zij beleven hun innerlijke wereld en alles daarbuiten zeer intens. Deze intensiteit is voor de buitenwereld soms moeilijk te bevatten. Het begaafde kind, op zijn beurt, voelt zich vervolgens vaak niet begrepen. In het ergste geval kan het kind zich niet spiegelen aan de omgeving en ontwikkelt het mogelijk een verkeerd zelfbeeld. Wetende dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk, staat bij Peers4Parents de begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen centraal. Bij Peers4Parents ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Ouders vinden herkenning, erkenning, bevestiging en ontwikkelen daarnaast hun eigen zelfbewustzijn. Wil je vast wat meer lezen over Peers4Parents? Ouderavonden Vanuit de wens van ouders die betrokken zijn bij het HB-subsidieproject 2019-2023 hebben we een serie ouderavonden samengesteld met de volgende thema’s: 1. Dinsdag 6 september 2022: Communicatie de sleutel tot relaties 2. Dinsdag 13 september 2022: Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren 3. Dinsdag 11 oktober 2022: Intensiteit, perfectionisme en stress 4. Dinsdag 25 oktober 2022: Sociale contacten ‘Het belang van peers’ 5. Dinsdag 1 november 2022: De complexiteit van succesvol ouderschap. De ouderavonden worden gehouden op de Ontdekking – niet het hoofdgebouw, maar dependance Razeil 7 (eerste verdieping gebouw De Rede met op de begane grond kinderopvang GO). Inloop 19.45 uur Aanvang: 20.00 uur Einde: 21.30 uur Facilitators Peers4Parents De begeleiders van de ouderavonden zijn Katja van Dalen en Xandra Moll. Katja van Dalen is ECHA-specialist, Xandra Moll is opgeleid bij Novilo.

Aanmelden voor deelname Uniek aan Peers4Parents is dat ouders ondersteunt worden in het vinden van hun eigen, persoonlijke manier om hun kinderen emotioneel te begeleiden. Ouders vinden ‘empowerment’ zodat ze vanuit hun eigen kracht naast hun kind kunnen staan. Hiervoor is het nodig dat ouders elkaar leren kennen. Het is dan ook de bedoeling dat deelnemers alle vijf de bijeenkomsten aanwezig zijn. Als je je inschrijft doe je dat voor de gehele serie. De prijs per deelnemer zijn €30,00 per avond, de gehele serie dus €150. De kosten bedragen meer dan het dubbele, dat wordt bekostigd uit de HB-subsidie. Voor definitieve inschrijving moet er € 150 overgemaakt worden naar rekeningnummer NL84RABO 0138.5305.48 t.n.v. Stichting Leerlingzorg Almere PO met omschrijving: deelname Peers for Parents ouderavonden Daarnaast hebben de deelnemers het boek van James Webb ‘De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’ nodig In het geval dat ouders deze kosten niet kunnen dragen, kunnen zij een email sturen naar p.versnel@passendonderwijs-almere.nl

Meld je vóór 31 augustus 2022 aan via het formulier https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=bylJajOFE0iTXBQ5h1FNsEJH7EAC1A9Gr9IixtKHiEFURUYyRlVFVTBQODdWU1laWk9SQk1FN0RGTC4u Er is plek voor 20 ouders. Deelname op volgorde van aanmelding. Vol is vol. In het voorjaar en in het najaar van 2023 zullen we bij voldoende belangstelling opnieuw deze serie ouderavonden organiseren. Heb je ons PlatformHB al eens bezocht? Er is informatie voor verschillende doelgroepen en er staat een agenda met activiteiten. www.platformHB-almere.nl
Waar en wanneer?

Titel
Peers 4 Parents ouderavond

Datum
2022-09-06

Locatie
De Ontdekking, Razeil 6-9, Almere
Waar en wanneer?