Lezing executieve vaardigheden en dubbel bijzonder

Executieve vaardigheden bij dubbel bijzondere leerlingen

Lezing door Eleonoor van Gerven

Korte inhoud van de lezing Over de executieve vaardigheden van begaafde leerlingen wordt veel gesproken. In veel gevallen wordt de indruk gewekt dat begaafde leerlingen zwakke executie vaardigheden hebben. Hoewel er begaafde leerlingen zijn waarvoor dat beslist geldt, zijn er ook begaafde leerlingen waarvoor dat niet geldt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat eventuele zwak executief functioneren bij begaafde leerlingen samenhangt met hun hoge intelligentie. Er is zelfs onderzoek dat aantoont dat de executieve functies zelfs sterker zijn bij begaafde leerlingen dan bij leerlingen met een intelligentie op gemiddeld niveau. Van een kleine groep begaafde leerlingen weten we dat hun executieve functies wel minder sterk ontwikkeld zijn, begaafde leerlingen met autisme spectrumstoornissen en begaafde leerlingen met ADHD. Daarnaast is er een andere kleine groep begaafde leerlingen waarbij de executieve functies weliswaar goed ontwikkeld zijn, maar waarbij ten gevolge van een specifieke leerstoornis het gebruik van de executieve vaardigheden onder druk staat. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op executieve vaardigheden bij dubbel bijzondere leerlingen in een pre-diagnostisch stadium. Hoe kun je vanuit een oplossingsgerichte aanpak deze vaardigheden bevorderen en hoe respecteer je de begrenzing die een leerprobleem of -stoornis met zich meebrengt?

Voorkennis: Basiskennis over begaafdheid en pedagogisch-didactisch interventiëren in het onderwijs aan begaafde leerlingen wordt als bekend verondersteld. Tijd: van 19:30 -21:30 uur

Inschrijven: https://www.lbbo.nl/academie/executieve-vaardigheden-en-dubbel-bijzondere-leerlingen
Waar en wanneer?

Titel
Lezing executieve vaardigheden en dubbel bijzonder

Datum
2022-09-28

Locatie
Online
Waar en wanneer?