Exellentie in ontwikkeling, Kleuters uitdagen werkt. Opdrachtenwaaier


Upload-354.pdf

Exellentie in ontwikkeling, Kleuters uitdagen werkt. Opdrachtenwaaier


Informatie

Titel
Exellentie in ontwikkeling, Kleuters uitdagen werkt. Opdrachtenwaaier
Soort informatie
Korte omschrijving
Informatie over het stellen van vragen op verschillende niveaus + opdrachten die een beroep doen op hoger orde denken.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Analytisch denken,Creatief denken,Kritisch denken
Doelen VO
Doelgroep
Kleuters,Voorschools
Hoogbegaafdheid
InformatieBijlagen