De zeven mentale competenties die de aandacht en het handelen bepalen


Upload-519.pdf

korte beschrijving van 7 mentale cometenties op 1 A4 van Maureen Neihart
De zeven mentale competenties die de aandacht en het handelen bepalen


Informatie

Titel
De zeven mentale competenties die de aandacht en het handelen bepalen
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Zelfinzicht,Zelfsturing
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Jongeren,Ouders,Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen