Zo sluw als een vos


Upload-509.pdf

een opdracht waar kinderen aangeven dat zij zo snel als…, zo groot , enz. als… een dier zijn. Met argument.
Zo sluw als een vos


Informatie

Titel
Zo sluw als een vos
Soort informatie
Leermiddel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Analytisch denken,Creatief denken
Doelen VO
Doelgroep
Kleuters,Primair Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen