Busy boxes of busy bags


Upload-507.pdf

kleine doosjes of zakjes gevuld met een zinvolle activiteit, waarmee kinderen 10 minuten of langer aan de slag kunnen. Ideaal voor in elke klas!
Busy boxes of busy bags


Informatie

Titel
Busy boxes of busy bags
Soort informatie
Leermiddel
Korte omschrijving
geschikt om 'wachttijd' mee op te vullen.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Analytisch denken,Creatief denken
Doelen VO
Doelgroep
Kleuters,Primair Onderwijs,Voorschools
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen