Raadsels van de week


Upload-501.pdf

boekje met raadsels en antwoorden vanaf groep 4
Raadsels van de week


Informatie

Titel
Raadsels van de week
Soort informatie
Leermiddel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Metacognitie,Motivatie
Doelen VO
Doelgroep
Ouders,Primair Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen