Habits of mind Nederland. Compassie voor groei


site met info over habits of mind en lessuggesties met downloads www.habitsofmind.nl
Habits of mind Nederland. Compassie voor groei


Informatie

Titel
Habits of mind Nederland. Compassie voor groei
Soort informatie
Internetsite
Korte omschrijving
Internetsite
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Metacognitie,Zelfinzicht,Zelfsturing
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Kleuters,Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs
Hoogbegaafdheid
Begeleiden,Theorie
InformatieBijlagen