Habits of mind


Upload-498.pdf

korte beschrijving van de 16 denkgewoontes (habits of mind), die aangeleerd kunnen worden en bijdragen tot succes.
Habits of mind


Informatie

Titel
Habits of mind
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Metacognitie,Zelfinzicht,Zelfsturing
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Kleuters,Primair Onderwijs,Voorschools
Hoogbegaafdheid
Begeleiden,Theorie
InformatieBijlagen