Wat is het effect van een schoolhond op het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen?


Een schoolhond kan een positieve bijdrage leveren aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De hond lijkt het positieve in leerlingen te versterken, zoals emotionele stabiliteit, sociaal gedrag en zelfvertrouwen. Ook kan de hond gedragsproblemen en angst verminderen. De schoolhond draagt daarnaast bij aan een positief leerklimaat en overbrugt sociale barrières.
Wat is het effect van een schoolhond op het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen?


Informatie

Titel
Wat is het effect van een schoolhond op het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen?
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
EEen schoolhond kan een positieve bijdrage leveren aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Zelfsturing
Doelen VO
Doelgroep
Jongeren,Ouders,Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs - Onderbouw
Hoogbegaafdheid
Begeleiden
InformatieBijlagen

kennisrotonde-schoolhond.pdf