Zijn kinderen minder geconcentreerd/doelgericht bij schriftelijk werken, als ze gewend zijn geraakt aan beloningen/feedback bij digitaal werken?


Er zijn weinig studies die direct onderzoeken of basisschoolleerlingen door gewenning aan beloningen/feedback bij digitaal werken minder geconcentreerd/doelgericht zijn bij schriftelijk werken in de klas. Wel blijkt dat leerlingen minder geconcentreerd zijn tijdens het lezen van papieren boeken naarmate zij (thuis) meer tijd besteden aan devices. Ook blijkt dat meer schermtijd (thuis) samengaat met minder concentratie. Deze studies gaan echter vooral over schermtijd buiten schooltijd, waarbij geen sprake is van beloningen/feedback. Ook kan het spelen van games (cognitieve training met feedback) aan het begin van de schooldag zorgen voor meer concentratie tijdens de rest van de dag.
Zijn kinderen minder geconcentreerd/doelgericht bij schriftelijk werken, als ze gewend zijn geraakt aan beloningen/feedback bij digitaal werken?


Informatie

Titel
Zijn kinderen minder geconcentreerd/doelgericht bij schriftelijk werken, als ze gewend zijn geraakt aan beloningen/feedback bij digitaal werken?
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
Er zijn weinig studies die direct onderzoeken of basisschoolleerlingen door gewenning aan beloningen/feedback bij digitaal werken minder geconcentreerd/doelgericht zijn bij schriftelijk werken in de klas.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Communiceren,Motivatie,Zelfsturing
Doelen VO
Doelgroep
Ouders,Primair Onderwijs,Voortgezet Onderwijs - Bovenbouw,Voortgezet Onderwijs - Onderbouw
Hoogbegaafdheid
Begeleiden,Maatschappelijke ontwikkelingen
InformatieBijlagen

pdf-voor-website-kennisrotonde-antwoord-vraag-1938-5.pdf