Thema brochure 11 Kenniscentrum hoogbegaafdheid: De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen


Het is een vooroordeel dat (hoog)begaafde kinderen sociaal en emotioneel achterlopen bij hun leeftijdgenoten of dat zij op zijn minst toch wel problemen hebben met hun sociale en emotionele functioneren. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat dit voor al deze kinderen geldt. Het merendeel van de onderzoeken toont dat de sociale en emotionele ontwikkeling van deze kinderen net zo stevig of kwetsbaar is als die van alle andere kinderen. De begaafdheid als zodanig is eigenlijk nooit het probleem, maar door de mismatch tussen kind en omgeving kan het toch soms fout lopen. https://www.flipsnack.com/C5987AEEFB5/kchb-thema-11-de-sociale-en-emotionele-ontwikkeling/full-view.html
Thema brochure 11 Kenniscentrum hoogbegaafdheid: De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen


Informatie

Titel
Thema brochure 11 Kenniscentrum hoogbegaafdheid: De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
Het is een vooroordeel dat (hoog)begaafde kinderen sociaal en emotioneel achterlopen bij hun leeftijdgenoten of dat zij op zijn minst toch wel problemen hebben met hun sociale en emotionele functioneren.
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Jongeren,Kleuters,Ouders,Primair Onderwijs,Voorschools,Voortgezet Onderwijs - Bovenbouw,Voortgezet Onderwijs - Onderbouw
Hoogbegaafdheid
Begeleiden,Beleid,Signaleren
InformatieBijlagen

kchb-thema-11-de-sociale-en-emotionele-ontwikkeling.pdf