HB-kind: Heb ik een probleem of hebben mijn ouders een probleem?


Hoe bewustwording en heling bij ouders een nieuwe kijk op opvoeding en ouderschap kunnen geven. Door Margriet Schouten
HB-kind: Heb ik een probleem of hebben mijn ouders een probleem?


Informatie

Titel
HB-kind: Heb ik een probleem of hebben mijn ouders een probleem?
Soort informatie
Artikel
Korte omschrijving
21ste eeuwse vaardigheden + PO
Doelen VO
Doelgroep
Hulpverleners,Kleuters,Ouders,Primair Onderwijs,Voorschools,Voortgezet Onderwijs - Bovenbouw,Voortgezet Onderwijs - Onderbouw
Hoogbegaafdheid
Begeleiden,Signaleren
InformatieBijlagen

hb-kind-heb-ik-een-probleem-of-mijn-ouders.pdf